AS 144S

FAO 400

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Предназначен за производство на висококачествен царевичен силаж при много ранно целорастенийно прибиране като основна култура, или като втора култура,
    която се сее края на май - началото на юни.
  • При намаленото съдържание на лигнин, зърното е с по-голямо съдържание на брашнест ендосперм, както и благоприятното съотношение в съдържанията на ADF и NDF във влакната, правят силажа на този хибрид енергийно достъпен, високо смилаем и с отлично качество.
  • AS 144S е идеалният партньор за производителите на мляко и млечни продукти, както и за производителите с по-голям дял от площите със силажна царевица, тъй като позволява ранно и постепенно освобождаване на тези площи, по-добро (оптимално) използване на машините за сигурни и стабилни добиви.

ПРЕПОРЪКА

  • Препоръчителната гъстота на засяване при оптимална сеитба е от 6.500 до 7.000 растения/дка.
  • Избягвайте сеитбата в песъчливи почви и при напояване без преовлажняване.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 61.000 до 64.000 растения/ha, при оптимални условия от 65.000 до 68.000 растения/ha, а в условията на напояване от 69.000 до 72.000 растения/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com