AS 5M11

FAO 470

  • Хибридът е предназначен за средно-ранно производство на зърно и жътва притрудни и стресови условия. Толерантност към липса на влага и високи температури.
  • Растението е средно високо с по-високи заложен кочан, но без риск от пречупване и полягане. Стъблото е много устойчиво и еластично. Кочана е изключително здрав с 14-16 реда едри тежки червеникави зърна. Отлична толерантност към почвени патогени.

ПРЕПОРЪКА

  • Добра толерантност към засушаване. Растения за реколтиране на декар 6.000 при неполивни условия. Растения за реколтиране на декар 7.200-7.800 при поливни условия.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com