AS 5M43

FAO 580

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Всяко растение дава сходен кочан с голямо зърно в 16–18 реда на тънка какаляшка.
  • Високо растение със средно високо разположен кочан.
  • Отлична толерантност към царевичния стълбопробивач и устойчивост на листата при засушаване и нападения на болести.

ПРЕПОРЪКА

  • За максимален добив на зърно при интензивно земеделие.
  • Растения за реколтиране на декар 5.700–6.200 при неполивни условия. Растения за реколтиране на декар 7.500–8.100 при поливни условия.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 63.000 до 66.000 растения/ha, при оптимални условия от 67.000 до 71.000 растения/ha, а в условията на напояване от 72.000 до 75.000 растения/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com