AS 603

FAO 600

  • Veoma rano cvetanje za svoju grupu zrenja i usklađenost pojave metlice i svile obezbeđuje mu tolerantnost na sušu i visoke temperature.
  • Klip je dugačak (26-29 cm), nisko postavljen, tankog oklaska (15%).
  • Klip ima 14-16 redova, krupnog, teškog zrna sa crvenkastim bokovima i više staklastog endosperma sa visokom specifičnom težinom. Zrno je duboko, dobro usađeno u oklasak, što smanjuje osipanje zrna pri berbi beračima. Komušina je opuštena u vreme berbe, što omogućuje čistu i brzu berbu.
  • Zdravstveno stanje celokupne biljke i tolerantnost na kukuruznog plamenca su odlični, pa nema pojave plesni i bolesti klipa, što je posebno bitno za dobro čuvanje u čardacima.

PREPORUKA

  • Za raniju proizvodnju krupnih, zdravih klipova i skladištenje obranog kukuruza u čardacima.
  • Preporučena gustina gajenja u dobrim uslovima u Srbiji je oko 55.000 biljaka/ha, a u lošim uslovima oko 50.000 biljaka/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com