AS 73

FAO 700

  • Stablo visoko, vrlo čvrsto sa jakim korenom.
  • Krupan klip sa 14-16 redova duboko usađenog, zdravog, žutog zrna tipa zubana.
  • Bere se lako i čisto beračima, a klip se dobro čuva u čardacima.
  • Nema osipanja zrna ako se zakasni sa berbom.

PREPORUKA

  • Pogodan za sve regione i proizvođače koji kukuruz beru i čuvaju u čardacima.
  • Hibrid namenjen za setvu na siromašnijem zemljištu i u lošijim uslovima proizvodnje.
  • Gustina setve u ovim uslovima je od 50.000 do 55.000 biljaka/ha (26-28 cm u redu).
  • Prednosti ovog hibrida posebno dolaze do izražaja pri setvi na manjim gustinama od 50.000 biljaka/ha, kada formira vrlo krupne klipove.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com