Naš tim

Marketing i stručna podrška Bačka
Dipl. inž. polj. Žarko Fermanović
062 80 40 253
Marketing i stručna podrška severni Banat
Dipl. inž. polj. Danijela Šibul
062 80 40 254
Marketing i stručna podrška Vojvodina i Mačva
Dipl. inž. polj. Nikola Korać
062 88 02 418
Marketing i stručna podrška južni Banat i Podunavlje
Mast. inž. polj. Ivan Milojević
062 80 57 837
Marketing i stručna podrška južna Bačka i srednji Banat
Dipl. inž. polj. Milan Savić
062 88 02 417
Marketing i stručna podrška Srem
Dipl. inž. polj. Miloš Ekmedžić
062 80 40 249
Marketing i stručna podrška Bačka
Mast. inž. polj. Radovan Begović
062 80 40 247
Marketing saradnik Braničevo
Jugoslav Đurđević
063 379 313
Marketing i stručna podrška za mačvanski i kolubarski region
Dipl. inž. polj. Slavica Beljinac
062 80 40 244
Marketing i stručna podrška Pomoravlje
Dipl. inž. polj. Nenad Prgomet
063 379 004
Marketing i stručna podrška istočna Srbija
Dipl. inž. polj. Slobodan Sibinović
063 486 164
Marketing i stručna podrška južna Srbija
Dipl. inž. polj. Ivan Špakovski
063 379 102
Marketing i stručna podrška zapadna Srbija
Dipl. inž. polj. Marko Mihajlović
063 11 26 843
Stručni saradnik
Dipl. inž. polj. Perica Sailović
+387 66 909 037
Upravitelj poljoprivredne zadruge
dipl. inž. polj. Branko Perišić
+098 980 71 36

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com