Kukuruz

Hibridi kukuruza za proizvodnu 2018. godinu.

 

Legenda

 

     Za kombajniranje u zrnu

 

    Hibrid registrovan u EU

 

    Za berbu u klipu

 

    Odličan za ishranu svinja

 

    Odličan za ishranu krava

 

       Za proizvodnju biogasa

 

 

Kapcsolat

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com