AS 5M11

FAO 470

  • Hibrid je namenjen za žetvu direktno u zrnu u težim i stresnijim uslovima proizvodnje. Posebno se izdvaja svojom tolerantnošću prema nedostatku vlage i visokim temperaturama.
  • Hibrid ima visoko, izuzetno čvrsto stablo, tolerantno na lom i poleganje. Klipovi su visoko postavljeni, ujednačeni, sa 14-16 redova krupnog crvenkastožutog zrna velike apsolutne mase. Hibrid ima izraženu dvoklipost. Odlične tolerantnosti na plesnivost klipa.

PREPORUKA

  • AS5M11 je hibrid odlično prilagođen za sve uslove gajenja. Vrlo dobro podnosi sušu. Preporučena gustina setve je od 64.000 do 71.000 biljaka/ha (20 do 22 cm u redu).

Kapcsolat

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com