AS 44

FAO 450

  • Generacija ranih hibrida kukuruza koji u svim uslovima proizvodnje obezbedjuju brzo otpuštanje vlage iz zrna, ranu žetvu i visoke prinose suvog zrna.
  • Hibrid sa brzim porastom koji omogućuje brzo zatvaranje redova i efikasnu borbu protiv korova. Klipovi su srednje visoko postavljeni, vrlo tankog oklaska, dužine oko 22 cm sa 16 redova krupnog, širokog, zdravog zrna tipa zubana. Stablo je tanko, elastično i vrlo otporno na lom i poleganje.
     

PREPORUKA

  • AS 44 je namenjen intenzivnim uslovima proizvodnje, za žetvu direktno u zrnu.
  • Zahteva kvalitetna zemljišta i visok nivo agrotehnike.
  • Optimalna gustina na kvalitetnim zemljištima je oko 70.000 do 75.000 biljaka/ha u vreme berbe, što se postiže setvom na razmak u redu na 19-20 cm.
  • Na lošijim zemljištima ovaj hibrid sejati u ređim sklopovima, ali ne ispod 65.000 biljaka/ha.

Контактные данные

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com