AS 404

FAO 450

  • Hibrid mesatarisht i hershëm me lirim të mirë të lagështirës nga kokrra. Mund ta zgjasë mirë kallinjin në qarqet më të rralla dhe në atë mënyrë të kompensojë humbjen e qarkut.
  • Hibridi ka një bimë mesatarisht të lartë, kërcell të fortë dhe kallinj shumë të madh me 16 deri në 18 rreshta me kokrra të mëdha.
  • Toleron mirë kushtet e ndryshme agroekologjike, nuk ka bimë të këqija dhe mban një nivel të lartë të fertilitetit në kushte të pafavorshme për kultivim. Kokrra nuk kalbet nëse vonohet me korrje në kallinj.

REKOMANDIM

  • Hibridi kryesisht është paraparë për korrje në kallinj ose për vjelje në kokërr në ferma më të vogla. Është veçanërisht i mirë për mbjelljen në zonat kodrinore-malore dhe për nivele të moderuara të agroteknikës.
  • Densiteti optimal i mbjelljes në këto kushte është 23-25 cm në rresht për të pasur një vjelje prej 52,000 deri në 58,000 bimë/ha. Densiteti i mbjelljes duhet t’i përshtatet kushteve të prodhimit.

Контактные данные

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com