AS 57

FAO 570

  • Hibrid jakog korena, sa brzim početnim porastom, čvrstim, nižim stablom tolerantnim na lom i poleganje.
  • Biljka tamnozelene boje sa krupnim, širokim listovima.
  • Klipovi su ujednačeni, kompaktni, uvek ispunjeni do vrha, sa 18-20 redova zrna.
  • Nema jalovih biljaka u sušnim godinama.

PREPORUKA

  • Veoma adaptabilan i stabilan hibrid pogodan za sve uslove gajenja. Za žetvu u zrnu, ali i raniju berbu u klipu.
  • Gustina setve je od 57.000 do 65.000 biljaka/ha (22-25 cm u redu).
  • U dobrim proizvodnim uslovima sejati gušće, a u lošijim ređe.

Контактные данные

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com