AS 63

FAO 650

  • Umereno niska biljka sa niže postavljenim klipom, vrlo čvrstog stabla i jakog korena.
  • Klip vrlo krupan, u proseku oko 27 cm dužine sa 14-16 redova vrlo krupnog, zdravog i žutog zrna, tankog oklaska.
  • Bere se lako i čisto beračima, a klip se dobro čuva u čardacima.
  • Nema osipanja zrna ako se zakasni sa berbom.

PREPORUKA

  • Pogodan za sve regione i proizvođače koji kukuruz beru i čuvaju u čardacima.
  • Odlično prilagođen na niže sklopove, veoma dobro podnosi lošije uslove proizvodnje. Gustina setve od 53.000 do 59.000 biljaka/ha (24-27 cm u redu).
  • Na boljim zemljištima sejati gušće, a na lošijim ređe.
  • Može dobro da produži klip u ređem sklopu!

Контактные данные

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com