AS 144S

FAO 400

  • Është paraparë për prodhimin e silazhit të misrit me cilësi të lartë nga e tërë bima si një korre kryesore me largim shumë të hershëm apo si një mbjellje e mëvonshme në mbjelljet e muajit maj apo qershor.
  • Përmbajtja e reduktuar e ligninës, kokrra me një sasi më të madhe të endospermët miellor, si dhe raporti i volitshëm dhe përmbajtja e ADF dhe NDF të fibrave që e bëjnë silazhin e këtij hibridi energjikisht të vlefshëm, shumë të tretshëm dhe me cilësi të shkëlqyer.
  • AS 144S është një partner ideal për prodhuesit e qumështit apo për foragjerët në majmërim, si dhe për prodhuesit të cilit kanë sipërfaqe më të mëdha nën misër të silazhit, sepse mundëson heqjen e hershme dhe të njëpasnjëshme të silazhit, përdorimin më të mirë të mekanizimit, prodhimin më të qëndrueshëm dhe më stabil.

REKOMANDIM

  • Densiteti i rekomanduar i mbjelljes në mbjelljen e rregullt është prej 65,000 deri në 70,000 bimë/ha, ndërsa në kushte më të këqija dhe si dhe në mbjellje të mëvonshme është rreth 60,000 bimë/ha.
  • Evitoni mbjelljet në toka ranore si dhe mbjelljet e mëvonshme pa ujitje.
  • Trajtojeni atë si MBJELLJEN MË TË RËNDËSISHME në fermën tuaj.

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com