AS 160 SILAZH

FAO 620

  • Një bimë jashtëzakonisht e lartë, me një numër të madh të gjetheve, shpeshherë deri në 12 fletë mbi kallinj.
  • Përmbajtje e reduktuar e ligninës në bimë rrit ndjeshëm tretshmërinë e silazhit të depozituar.
  • Mbështjellja në kallinj është kompakte dhe shumë ngadalë e lëshon lagështinë nga kokrra dhe në mënyrë optimale zgjat kohën e përgatitjes së silazhit.
  • Kallinji i madh me kokrra shumë të mëdha me endospermë të butë i cili tretet lehtësisht nga ana kafshëve.

REKOMANDIM

  • Hibridi është paraparë posaçërisht për përgatitjen e silazhit të tërë bimës. Mbjellja bëhet në toka me cilësi sa më të larta me agroteknikë intensive dhe ujitje.
  • Densiteti e mbjelljes është prej 65,000 deri në 70,000 bimë/ha (20-22 cm në rresht). Densiteti i mbjelljes duhet patjetër t’i përshtatet kushteve të prodhimit.
  • Evitoni mbjelljet në toka ranore pa ujitje.
  • Trajtojeni atë si MBJELLJEN MË TË RËNDËSISHME në fermën tuaj.

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com