AS 334

FAO 380

  • Kërcell të fortë, rrënjët e forta, bima e ulët dhe pozicioni i ulët i kallinjit sigurojnë korrje të lehtë dhe të shpejtë, pa shumë mbeturina pas korrje. Nuk ka bimë të shtrira në prodhim.
  • Kallinji është gjithmonë i mbushur deri në në krye me 16-18 rreshte me kokrra të thella, me boç shumë të hollë (nën 14%) dhe mbështjelljes së lehtë në kohën e korrjes, gjë që i siguron lëshim shumë të shpejtë të lagështisë gjatë vjeljes. Kokrra ka shirita të kuq karakteristik nga anët.
  • Gjendja shëndetësore e bimës dhe e kallit është e shkëlqyer, si dhe tolerueshmëria ndaj kushteve stresuese dhe krimbeve të misrit.

REKOMANDIM

  • Për prodhimin e hershëm të farave të thata, pa tharje artificiale.
  • Densiteti i rekomanduar e kultivimit në kushte të mira është 75,000 deri në 80,000 bimë/ha, ndërsa në kushte më të këqija 65,000 deri në 70,000 bimë/ha.

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com