AS 44

FAO 450

  • Gjeneratë i hibrideve të hershme të misrit, të cilit në të gjitha kushtet e prodhimit sigurojnë lëshimin e shpejtë të lagështirës nga kokrra, korrjen e hershme dhe rendimente të larta të farave të thata.
  • Hibrid me në rritje të shpejtë, i cili mundëson mbyllje të shpejtë të rreshtave dhe luftë efikase kundër barërave të këqija. Kallinjtë janë të pozicionuar mesatarisht lartë dhe kanë një boç shumë të hollë. Kallinjtë janë të gjatësisë rreth 22 cm, me 16 rreshte me kokrra të mëdha, të gjera e të shëndetshme të llojit dhëmbëzor. Kërcelli është i hollë, elastik dhe shumë rezistent ndaj thyerjes dhe lakimit.

REKOMANDIM

  • AS 44 është paraparë për kushte intensive të prodhimit, për vjelje direkt në kokërr.
  • Kërkon toka cilësore dhe një nivel të lartë të agroteknikës.
  • Densiteti optimal në tokat cilësore është rreth 70,000 deri në 75,000 bimë/ha në kohën e vjeljes, gjë e cila arrihet me mbjellje me distancë në rreshte rreth 19-20 cm.
  • Në toka më të varfëra, ky hibrid të mbillet në qarqe më të rralla, por jo më pak se 65,000 bimë/ha.

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com