AS 507

FAO 570

  • Hibrid mesatarisht i hershëm i cili është shumë mirë e toleron densitetin dhe kushtet e ndryshme të kultivimit.
  • Hibridi ka një bimë mesatarisht të lartë dhe kërcell shumë të fortë.
  • Kallinji është i pozicionuar mesatarisht lartë, i madh me 16-18 rreshte kokrra të mëdha. Karakterizohet me një shkallë të moderuar të lirimit të lagështirës nga kokrra, gjë e cila e bën të përshtatshëm për vjelje në kallinj.

RECOMANDIM

  • Për shkak të përshtatshmërisë së vetë, është i përshtatshëm për kultivim në të gjitha rajonet e misrit të vendit tonë.
  • Densiteti i mbjelljes është prej 55,000 deri në 65,000 bimë/ha (22-26 cm në rresht). Densiteti i mbjelljes duhet patjetër t’i përshtatet kushteve të prodhimit.
  • Për shkak të madhësisë së kallinjit dhe vjeljes së lehtë dhe të pastër mekanike, do të gjejë paraprakisht vendin e parë tek prodhuesit, të cilit vjeljen e bëjnë në kallinj.

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com