AS 534

FAO 520

  • Bimë mesatarisht e lartë me pozicion të ulët të kallinjve, me gjethe të errëta dhe të gjera.
  • Lulëzimi i hershëm dhe shfaqja e harmonizuar e furçës dhe mëndafshit i ofrojnë tolerueshmëri të shkëlqyer ndaj thatësirave dhe temperaturave të larta.
  • Kallinji është i madh, shumë i shëndoshë, gjithmonë i mbushur deri në krye me 18-20 rreshta me kokrra të plota. Kërcelli është shumë i fortë dhe i shëndoshë. Nuk ka bimë të këqija.
  • Tolerueshmëri të shkëlqyer ndaj krimbeve të misrit.

RECOMANDIM

  • Për prodhimin e kokrrave të thata. Raporti optimal i shkallës së rendimentit dhe shpejtësisë së lirimit të lagështirës nga kokrra sjellin një fitim të lartë.
  • Densiteti i rekomanduar e kultivimit në kushte të mira është prej 70,000 deri në 75,000 bimë/ha, ndërsa në kushte të këqija prej 60,000 deri në 65,000 bimë/ha.

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com