AS 5B23

FAO 570

  • AS 5B23 i përket gjeneratës më së fundit të AS hibridëve mesatarisht të hershëm të përdorimit të kombinuar, për vjelje me vjelës në kallinj apo për vjelje të drejtpërdrejtë në kokërr.
  • Karakterizohet me lëshimin e mirë të lagështisë nga kokrra, por në të njëjtën kohë mund të zgjasë kallinjin shumë mirë në qarqet më të rralla dhe të zhvillojë kallinj të këndshëm dhe të gjatë, që janë të lehtë për t'u mbledhur. Kallinji është me 16-18 rreshte kokrra dhe me boç shumë të hollë (13%).
  • Kokrra është me një endosperm më të lartë të qelqit, me peshë të madhe specifike dhe me ngjyrë kuqe-portokalli të këndshme dhe shumë cilësore.
  • Kokrra është e thellë, e mbjellur mirë në boç, gjë që redukton ndjeshëm derdhjen e kokrrave mbledhësve, nëse vonohet me vjelje. Hibridi karakterizohet me një kërcell të lartë dhe shumë të fortë dhe me një pozicion më të ulët të kallinjve.

RECOMANDIM

  • Ka një rezistencë shumë të theksuar ndaj krimbëve të misrit dhe ndaj të gjitha sëmundjeve të kallinjit, prandaj kallinji ruhet në mënyrë lehtë dhe të mirë. Bima mbet plotësisht e ruajtur dhe e plotë deri në vjeshtë të vonë.
  • AS 5B23 është i përshtatshëm ndaj kushteve të ndryshme agroekologjike, pa bimë të këqija, mban nivel të lartë të pjellorisë edhe në kushte të pafavorshme për kultivim.
  • Në tokat normale dhe gjatë fekondimit normal, ju rekomandojmë mbjelljen në 21-23 cm në rresht, për t’i mbjellur prej 68,000 deri në 62,000 kokrra/ha. Natyrisht, edhe këtu vlen rregulli se densiteti duhet t’i përshtatet kushteve të prodhimit.

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com