AS 5M11

FAO 470

  • Hibridi është i paraparë për t’u korrur direkt në kokërr në kushte më të rënda dhe me stresuese të prodhimit. Veçanërisht veçohet me tolerueshmëri ndaj mungesës së lagështisë dhe temperaturave të larta.
  • Hibridi ka një kërcell të lartë dhe shumë të fortë, tolerues ndaj thyerjes dhe lakimit. Kallinjtë janë të pozicionuar lartë dhe të barazuar, me 14-16 rreshta të kokrrave të mëdha ngjyrë të verdhë të kuqërremtë me masë të madhe absolute. Hibridi ka kallinjë të dyfishtë të theksuar. Ka tolerancë të shkëlqyer ndaj sëmundjes së kallinjit.

RECOMANDIM

  • AS 5M11 është një hibrid i përshtatur në mënyrë të përkryer për të gjitha kushtet e kultivimit. Shumë mirë i toleron thatësirës. Densiteti i rekomanduar e mbjelljes është prej 64,000 deri në 71,000 bimë/ha (20 deri në 22 cm në rresht).

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com