AS 63

FAO 650

  • Bimë mesatarisht e ulët me kallinj të pozicionuar më ulët, me kërcell dhe rrënjë shumë të forta.
  • Kallinji është shumë i madh, mesatarisht i gjatësisë rreth 27 cm, me 14-16 rreshte me kokrra shumë të mëdha, të shëndetshme, ngjyrë të verdhë dhe me boç të hollë.
  • Vjelet shumë lehtë dhe shumë pastër me mblesdhës, ndërsa kallinji ruhet mirë në çardaqe.
  • Nuk ka derdhje të kokrrave nëse vonohet me vjelje.

REKOMANDIM

  • I përshtatshëm për të gjitha rajonet dhe prodhuesit, të cilit misrin e mbledhin dhe e ruajnë në çardaqe.
  • I përshtatur në mënyrë të përkryer për qarqe më të ulëta, toleron shumë mirë kushtet më të dobëta të prodhimit. Densiteti i mbjelljes është prej 53,000 deri në 59,000 bimë/ha (24-27 cm në rresht).
  • Në toka më të mira të mbillet më dendur, ndërsa në ato më të këqija më rrallë.
  • Mund të zgjasë mirë kallinjin në qark më të rrallë!

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com