AS 73

FAO 700

  • Kërcelli i lartë, shumë i fortë me rrënjë të forta.
  • Kallinj i madh me 14-16 rreshta të kokrrave të llojit dhëmbëzor të mbjellura thellë, të shëndetshme, ngjyrë të verdhë.
  • Vjelet lehtë dhe pastër me vjelës, ndërsa kallinji ruhet mirë në çardaqe.
  • Nuk ka derdhje të kokrrave nëse vonohet me vjelje.

REKOMANDIM

  • I përshtatshëm për të gjitha rajonet dhe prodhuesit, të cilit misrin e mbledhin dhe e ruajnë në çardaqe.
  • Hibrid i paraparë për mbjellje në toka më të varfëra dhe në kushte më të dobëta prodhimi.
  • Densiteti i mbjelljes në këto kushte është prej 50,000 deri në 55,000 bimë/ha (26-28 cm në rresht).
  • Avantazhet e këtij hibridi vijnë veçanërisht në dukshmëri gjatë mbjelljes në densitete më të vogla prej 50,000 bimëve/ha, kur formojnë kallinj shumë të mëdhenj.

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com