Markë tonë

Shtëpia përzgjedhëse AS Hibridi është formuar më vitin 2004, me emrin Prinosmaks në kuadër të kompanisë Chemical Agrosava dhe merret me përzgjedhjen dhe fisnikërimin dmth. krijimin e hibrideve më të mira të misrit. Emri i kompanisë është ndyshuar më vitin 2011 , në AS Hibridi për shkak të popullaritetit të markës me të njejtin emër.

Marka e AS Hibridi janë krijuar me idenë që të sjellin kualitet të ri në tregun e Serbisë. Në krijimin e tyre vyeshëm punon ekipi fisnikëror nga tre përzgjedhës – doktor shkence dhe një numri të madh të inxhenierëve dhe teknikëve bujqësor.Ekipi fisnikëror është i përgaditur me pajisje bashkohore për testim intenziv të kombinimeve të reja hibride në të gjitha kushtet agroekologjike, si në shtetin tonë , ashtu edhe shtetet fqinje.

AS Hibridi i misrit janë të njohur para së gjithash për stabilitetin e rendimentit të tyre për të gjitha kushtet , posaçërisht për shkakë të mungesës së bimëve shterpë , dhe formimin e pistonëve shumë të njëtrajtshëm , me plotë kokrra deri në majë. Për këte më së miri dëshmojn rezulatet e arrijtura në shikim dhe përvojat e juaja , rendimentet nga arat e juaja në të gjithë Serbinë.Në kushte shumë të vështira kemi dhënë rendimente me kosto ekonomike e në kushte të mira rezultate kulminante dhe rendimente rekorde të larta . Sipas potencialit të rendimenteve , AS Hibridi janë në nivel me të gjitha shtëpitë botërore të farave , por janë për siguri dhe stabilitet të rendimenteve në kushtet tona të prodhimit përpara gjithë të tjerave.

AS Hibridi janë çelësi i ngritjes së sigurisë dhe stabilitetit të prodhimit tuaj të misrit. Për rezultate edhe më të mira është e nevojshme të mbjellni më shumë hibride të grupeve të ndryshme të pjekjes, edhe pse sipas rregullit hibridet e më vonshme janë më pjellorë se ata të më hershëmit , çka është treguar edhe në vitet e thatësisë , ashtu si që ishin viti 2012 dhe 2017.

Përveç hibrideve të zakonshme për prodhimin e drithrave , AS Hibridi janë bazë e pazavendësueshëme e prodhimit të silazhit me kualitet të lartë për ushqimin e bagëtisë. AS hibridi fletësor i silazhit janë prodhim i vetëm në tregun tonë , si për nga çështja e rendimenteve, ashtu edhe nga çështja e përmbajtjes së kualitetit të silazhit.

AS Hibridi eksportohen në këto shtete: Iran, Azerbejxhan, Turqi, Greqi, Bullgari, Rumuni, Rusi, Gruzi, Alzhir, IRJM, BdheH.Kroaci, Sloveni, Itali, Hungari, Francë, Sllovaki, Mal të Zi, Shqipëri, etj.Interesimi për AS Hibridi është i madhë dhe eksporti në shtetet e cekura është në rritje nga viti në vit , me qëllim për të pushtuar tregje të reja.

Të gjitha hibridet tona të cilat i eksportojm janë të regjistruara në Unionin europian, dhe i përmbushin kualitetet dhe standardet e parapara në shtetet anëtare.

Poashtu , përveç misrit hibrid, kemi filluar edhe me programin e selekcionimit të fisnikërimit të grurit.Chemical Agrosava nën markën e saj ,,AS Hibridi,, dhe shpërndarës i markave të njohura gjermane në selekcionimin e fisnikërimit të grurit hibrid , si dhe panxharit për vaj.

Përveç kësaj , merremi edhe me organizimin e prodhimit të farës , përpunimin, paketimin dhe shpërndarjen e të gjitha llojeve të bimëve si për partnerët vendor ,ashtu edhe ata të jashtëm.

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com