Hibridi

Hibridi kukuruza za proizvodnu 2016. godinu.
 

Legenda

 

    Za kombajniranje u zrnu 

 

    Hibrid registrovan u EU

 

    Za berbu u klipu
 

    Odličan za ishranu svinja
 

    Odličan za ishranu krava

 

            Za proizvodnju biogasa

 

 

Kontakt

Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/IV

Tel: 011 / 7852 770

Kontaktirajte nas