AS 200

FAO 290

  • AS 200 je nova generacija esktra ranih AS hibrida kukuruza namenjenih vrlo ranoj proizvodnji suvog zrna u redovnim rokovima setve ili za zakasnelu, postrnu i/ili naknadnu setvu i proizvodnju zrna.
  • Biljka je srednje visoka, modernog izgleda, užih listova, poluuspravnog položaja.
  • Hibrid se odlikuje veoma čvrstim stablom i razvijenim korenovim sistemom, te je tolerantan na poleganje i lom stabla, čak i u ekstremnim uslovima i pri vrlo kasnoj žetvi. Vrlo rano cveta, pre pojave uobičajenih visokih letnjih temperatura u julu mesecu, čime izbegava stresne uslove vodnog i vazdušnog deficita.
  • Klipovi su srednje visoko postavljeni, tankog oklaska (oko 14%), dužine 20-22 cm sa najčešće 16 redova krupnog, širokog, zdravog zrna tipa zubana. Klip je uvek ispunjen do vrha.

PREPORUKA:

  • Optimalna gustina je oko 70.000 do 75.000 biljaka/ha u vreme berbe, što se postiže setvom na razmak u redu 18-19 cm.
  • Na lošijim zemljištima ovaj hibrid sejati u ređim sklopovima, ali ne ispod 65.000 biljaka/ha.

Kontakt

Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/IV

Tel: 011 / 7852 770

Kontaktirajte nas