AS 400

FAO 400

  • Hibrid u tipu zubana. Klipovi su srednje visoko postavljeni, vrlo tankog oklaska sa najčešće 16 redova krupnog zrna.
  • Srednje visoka biljka sa čvrstim stablom i užim listovima uspravnog položaja.
  • Vrlo rano cveta, pre pojave visokih temperatura u julu mesecu, čime izbegava stresne sušne uslove.

PREPORUKA

  • Rani hibrid namenjen za žetvu u zrnu. Najbolje rezultate daje na kvalitetnim zemljištima uz primenu intenzivnih agrotehničkih mera.
  • Optimalna gustina setve je 70.000 do 75.000 biljaka/ha.
  • Na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi datim uslovima, ali ne sejati manje od 65.000 biljaka/ha.

Kontakt

Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/IV

Tel: 011 / 7852 770

Kontaktirajte nas