AS 404

FAO 450

  • Srednje rani hibrid sa dobrim otpuštanjem vlage iz zrna. Može veoma dobro da produži klip u ređim sklopovima i time nadoknadi gubitak sklopa.
  • Hibrid ima srednje visoku stabljiku, čvrsto stablo i veoma krupan klip sa 16 do 18 redova krupnog zrna.
  • Dobro podnosi različite agroekološke uslove, nema jalovih biljaka i zadržava visok nivo rodnosti u nepovoljnim uslovima za gajenje. Zrno se ne kruni ako se zakasni sa berbom u klipu.

PREPORUKA

  • Hibrid je prevashodno namenjen za berbu u klipu ili žetvu u zrnu na manjim gazdinstvima. Posebno je dobar za setvu u brdsko-planinskim područjima i umerenim nivoima agrotehnike.
  • Optimalna gustina setve u ovakvim uslovima je 23-25 cm u redu da bismo u berbi imali od 52.000 do 58.000 biljaka/ha. Gustinu setve treba prilagoditi uslovima proizvodnje.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com