AS 534

FAO 520

  • Srednje visoka biljka sa niskim položajem klipa, tamnim i širokim listovima.
  • Rano cvetanje i usklađena pojava metlice i svile mu obezbeđuju odličnu tolerantnost na sušu i visoke temperature.
  • Klip je krupan, veoma zdrav, uvek ispunjen do vrha sa 18-20 redova zbijenog zrna. Stablo je veoma čvrsto i zdravo. Nema jalovih biljaka.
  • Odlična tolerantnost na kukuruznog plamenca.

PREPORUKA

  • Za proizvodnju suvog zrna. Optimalan odnos visine prinosa i brzine otpuštanja vlage iz zrna donosi visok profit.
  • Preporučena gustina gajenja u dobrim uslovima je 70.000 do 75.000 biljaka/ha, a u lošim uslovima 60.000 do 65.000 biljaka/ha.

Kontakt

Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/IV

Tel: 011 / 7852 770

Kontaktirajte nas