AS 54

FAO 450

  • Srednje rani hibrid jakog korena, sa brzim početnim porastom, elastičnim stablom tolerantnim na lom i poleganje.
  • Klipovi ujednačeni, uvek ispunjeni do vrha, dužine oko 22 cm sa 16-18 redova srednje krupnog crvenkastožutog zrna.
  • Oklasak veoma tanak, vrlo visok randman zrna u žetvi.
  • Nema jalovih biljaka.

PREPORUKA

  • Veoma stabilni prinosi u svim godinama.
  • Namenjen za intenzivnu proizvodnju suvog zrna na kvalitetnim ravničarskim parcelama sa dobrom agrotehnikom.
  • Gustina setve je od 68.000 do 75.000 biljaka/ha (19-22 cm u redu).
  • U dobrim proizvodnim uslovima sejati gušće, a u lošijim ređe.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com