AS 5M43

FAO 580

  • AS 5M43 pripada najnovijoj generaciji AS Hibrida vrlo visokog potencijala rodnosti sa kojima se lako postižu rekordni prinosi u dobrim uslovima agrotehnike.
  • Svaka biljka daje po jedan veoma ujednačen klip, bez obzira na položaj u parceli, sa krupnim zrnom, duboko usađenim u veoma tanak oklasak (13%) i uglavnom sa 16-18 redova zrna. Zbog veoma tankog oklaska i opuštene komušine, hibrid dosta dobro odaje vlagu iz zrna za svoju grupu zrenja.
  • Ujednačenost klipova, nepostojanje jalovih biljaka, krupna zrna i tanak oklasak su tajna rodnosti i stabilnosti ovog hibrida. Tome doprinosi i ranije cvetanje, čime izbegava kritične julske i avgustovske visoke temperature.
  • Hibrid se odlikuje višom stabljikom sa srednje pozicioniranim klipom. Kao i AS 5B23, i ovaj hibrid se odlikuje dobrom otpornošću na kukuruznog plamenca i sve bolesti klipa.

PREPORUKA:

  • Hibrid je prilagodljiv na različite uslove gajenja, ali ga pre svega preporučujemo za bolje parcele i viši nivo agrotehnike, jer će svojim visokim prinosima vratiti svako ulaganje.
  • Preporučena gustina setve u ovakvim uslovima je od 20 do 22 cm u redu, da bi isejali od 71.000 do 65.000 zrna/ha. Gustinu treba prilagoditi uslovima proizvodnje.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com