AS 6E02

FAO 620

  • AS 6E02 je još jedan pripadnik najnovije generacije srednje kasnih AS Hibrida namenjenih postizanju rekordnih prinosa zrna. Kako se radi o kasnijem hibridu, brzina otpuštanja vlage je umerena, te je pogodan za berbu beračima u klipu ili kasniju direktnu žetvu u zrnu, kada nivo vlage padne na ekonomski zadovoljavajući nivo.
  • Hibrid se, takođe, odlikuje višom, zdravom biljkom, srednjeg položaja klipa sa veoma čvrstim stablom i korenom, tako da može ostati duže u polju bez opasnosti od poleganja ili loma.
  • Otpornost na kukuruznog plamenca i sve važnije bolesti je odlična, a time i čuvanje obranog klipa u čardaku.
  • Kao i kod AS 5M43, ujednačenost klipova, nepostojanje jalovih biljaka u bilo kojim uslovima gajenja, krupna zrna i tanak oklasak su tajna rodnosti i stabilnosti ovog hibrida. AS 6E02 se ističe veoma dugim, krupnim zrnom, najkrupnijim od svih AS Hibrida.
  • Oklasak je tanak, oko 15%, a zrna su čvrsto usađena u njega, tako da nema gubitaka zrna prilikom zakasnele berbe. Komušina na klipu je opuštena u vreme berbe, pa se lagano i čisto bere beračima.

PREPORUKA:

  • Hibrid preporučujemo za gajenje u svim agroekološkim uslovima, a optimalna gustina setve u prosečnim uslovima gajenja bi trebalo da bude od 22 do 24 cm u redu, da bude isejanih zrna od 65.000 do 60.000/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com