AS 72

FAO 640

  • Stablo je niže, čvrsto sa izrazito jakim korenom.
  • Listovi tamnozeleni i neobično široki.
  • Klipovi niže postavljeni, veoma krupni sa 20-22 redova zrna, često i više.
  • Adaptabilan hibrid, nema jalovih biljaka, dokazao se više godina i u najtežim uslovima.
  • Bere se lako i čisto beračima.
  • U ređim sklopovima značajno produžuje klip!

PREPORUKA

  • Zbog svoje adaptabilnosti pogodan je za gajenje u svim kukuruznim regionima naše zemlje.
  • Rekordni rezultati na dobrim zemljištima u intenzivnoj agrotehnici.
  • Gustina setve je od 59.000 do 64.000 biljaka/ha (22-24 cm u redu).
  • U sušnim regionima i na peskovitim zemljištima sejati ga ređe (26-27 cm u redu) uz primenu dobre agrotehnike.

Kontakt

Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/IV

Tel: 011 / 7852 770

Kontaktirajte nas