Kukuruz

Hibridi kukuruza za proizvodnu 2018. godinu.
 

Legenda

 

     Za kombajniranje u zrnu 
 

    Hibrid registrovan u EU
 

    Za berbu u klipu
 

    Odličan za ishranu svinja
 

    Odličan za ishranu krava
 

       Za proizvodnju biogasa

 

 

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com