Shrek

SHREK – OGROMNE ZELENE MAHUNE

Shrek je novi hibrid uljane repice. Pripada novoj genetici kompanije NPZ – Lembke. Ima izuzetno snažan početni rast nakon setve. Pogodan je za kasnije rokove setve. Ulazi dobro pripremljen u zimu i otporan je na niske temperature. Rano kreće na proleće i pogodan je za sušnija područja jer bolje koristi zimsku vlagu.

Shrek je srednje rani hibrid sa ujednačenim sazrevanjem, otporan na poleganje. Dobro podnosi peskovita zemljišta i teže uslove proizvodnje. Ostvaruje stabilne prinose zrna i ulja. U uslovima intenzivne proizvodnje daje veoma visoke prinose.

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

AGRONOMIJA PREPORUKE
Datum setve Srednje rani do srednje kasni rok
Setvena norma 40 do 50 semena po m²
Zemljište Pogodan za setvu na lakšem, peskovitijem zemljištu i potencijalno suvljem području
PGR*/tretman fungicidima
na jesen
Uobičajene doze (od 5. lista) u suvljim područjima da podstakne rast korena
PGR* u proleće

Kontrola rasta useva (kada je visina biljke oko 25 cm). Skraćenje vegetacije (kada je visina biljke oko 40 cm).

OSOBINE

Potencijal prinosa Veoam visok
Prinos ulja Srednje visok
Sadržaj ulja Srednji
Veličina semena Srednja
Bujnost – početni porast Brz
Prezimljavanje Dobro
Početak cvetanja Rano
Ranostasnost Srednje rana
Otpornost na poleganje Veoma dobra
Visina biljke Visoka
Sadržaj glukozinata < 18 µmol
Sadržaj eureka kiselina 0

 

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com