Silaža

Specijalizovani "leafy" hibridi za pripremu silaže:

Priprema kukuruzne silaže

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com