Контакт

ВНОСИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ

Финмарк Комерсиал ЕООД
гр. Свищов, ул. Хаджи Димитър 11
www.fmk.bg
E-mail: fodar@abv.bg

Контакт: Елка Герова
Моб: +359 889 679 373

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com