НАШАТА МАРКА

AS ХИБРИДИ са създадени през 2004 г., под името Prinosmaks, в рамките на компанията. Chemical Agrosava и се занимава със селекциониране и подобряване, т.е. със създаване на нови, по-добри хибриди царевица. Името на фирмата е променено през 2011 г. в AS Hibridi поради популярността на този бренд.

Бренда AS Hibridi е създаден с идеята да донесе ново качество на сръбския пазар. На тяхното създаването работи екип, състоящ се от трима селектори - доктори на науките и много земеделски инженери и техници. Екипњт селекционери е оборудван с модерни машини за широко и интензивно тестване на нови хибридни комбинации във всички агроекологични  условия както в нашите страни, така и в съседните страни.

AS царевичните хибриди са известни и са разпознати от тяхната стабилност на добива във всички условия, особено поради отсъствието на ялови растения и образуването на много уеднаквени кочани, пълни със зърна до върха. За това най-добре свидетелстват постигнатите резултати от експериментите и вашия личен опит, добивите от вашите полета в цяла Сърбия. В много трудни условия ние осигурихме икономически изгодни добиви и в добри условия постигнахме високи резултати и рекордни добиви. По потенциала на добив AS Hibridi са на нивото на всички водещи производители на семена в света, но имат по-сигурни и по-стабилни приноси в нашитеусловия на производство в сравнение с останалите производители на семена!

AS Хибридите са ключът за повишаване на сигурността и стабилността на Вашето производство на царевица. За още по-добре резултатите трябва да сеят повече  хибриди от различни групи на зреение, въпреки че по правило по-късните хибриди са по-плодовити от онези, които узряват по-рано, а това се забелязва у през сушните години, каквито бяха 2012 г. и 2017 г.

Освен отличните хибриди за производство на зърна AS Hibridi са незаменима основа за производство на висококачествен силаж за хранене на едър рогат добитък. Lisnati AS хибриди за силаж са уникален продукт на нашия пазар, както по отношение на добива, така и по отношение на състава и качеството на силажа.

AS Hibridi се изнасят за следните държави: Иран, Азербайджан, Турция, Гърция, България, Румъния, Русия, Грузия, Алжир, FIROM, БиХ, Хърватия, Словения, Италия, Унгария, Франция Словакия, Черна гора, Албания и др. Интересът към хибридите на AS Hibridi е висок и износът към споменатите страните се увеличава  всяка година с цел спечелване на нови пазари.

Всички наши изнесени хибриди са регистрирани в Европейския съюз и отговарят на качеството  и стантартите установени в държавите-членки.

Също така, в допълнение към царевичните хибриди, започнахме с програмата за селекциониране и подобряване на пшеницата. Chemical Agrosava като свой бренд "AS Hibridi" е дистрибуира известни немски брендове в селекцията и подобряването на хибридната пшеница, както и  маслодайна рапица.
Също така, ние сме ангажирани в организацията на производство на семена, доработка, опаковане и разпространението на всички тревисти растения както за местни, така и за чуждестранни партньори.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com