Хибриди

Царевични хибриди за производството на 2020.

Легенда

 

          За добив на зърно

      Одобрени хибриди на ЕС

      По-висока производителност на мляко

        За производство на биомаса и биогаз

     Пострна сеитба
 

 

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com