AS 144S

FAO 400

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Предназначен за производство на висококачествен царевичен силаж при много ранно целорастенийно прибиране като основна култура, или като втора култура, която се сее края на май - началото на юни.
  • При намаленото съдържание на лигнин, зърното е с по-голямо съдържание на брашнест ендосперм, както и благоприятното съотношение в съдържанията на ADF и NDF във влакната, правят силажа на този хибрид енергийно достъпен, високо смилаем и с отлично качество.

ПРЕПОРЪКА

  • Препоръчителната плътност на засяване при сеитба в оптималния срок е от 65 000 до 70 000 растения/ха, а при по-лоши условия и при засяване като втора култура е около 60 000 растения/ха.
  • Да се избягва засяването на пясъчни почви и като втора култура без поливане.
  • Отнасяйте се към него като към НАЙ-ВАЖНАТА КУЛТУРА във Вашата ферма.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 61.000 до 64.000 растения/ха, при оптимални условия от 65.000 до 68.000 растения/ха, а в условията на напояване от 69.000 до 72.000 растения/ха.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com