AS 170 СИЛАЖ

FAO 600

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • AS 170 СИЛАЖ принадлежи към същия тип силажни хибриди царевица като AS 160 СИЛАЖ.
  • AS 170 СИЛАЖ цъфти малко по-късно от AS 160 СИЛАЖ, което ще позволи на производителите да удължат оптималното време за подготовка на силаж чрез сеитба на двата хибрида.

ПРЕПОРЪКА

  • Плътността на засяване е от 65 000 до 70 000 растения/ха (20-22 см в ред). Задължително е плътността на засяване да бъде адаптирана към условията на производство.
  • Да се избягва засяване на пясъчна почва без поливане.
  • Отнасяйте се към него като към НАЙ-ВАЖНАТА КУЛТУРА във Вашата ферма.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 61.000 до 64.000 растения/ха, при оптимални условия от 65.000 до 68.000 растения/ха, а в условията на напояване от 69.000 до 72.000 растения/ха.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com