AS 180 СИЛАЖ

FAO 700

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Изключително високо растение, с голям брой листа, често дори до 12 листа над кочана.
  • Кочанът е компактен, така че влагата от зърната се отделя много бавно и удължава оптималното време за правене на силаж.
  • Голям кочан с много едри зърна, с мек ендосперм, поради което се смила лесно от животните.
  • За високи добиви на силаж прилагайте интензивна агротехника.
  • Особено добри резултати се постигат при напояване.
  • Най-високият и най-късен хибрид от групата на силажните хибриди.

ПРЕПОРЪКА

  • За производство на биогаз.
  • Отнасяйте се към него като към НАЙ-ВАЖНАТА КУЛТУРА във Вашата ферма.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 61.000 до 64.000 растения/ха, при оптимални условия от 65.000 до 68.000 растения/ха, а в условията на напояване от 69.000 до 72.000 растения/ха.

 

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com