AS 201

FAO 280

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Много ранен хибрид од най-новото поколение.
  • За редовна или следстърнищна сеитба, с къса вегетация.
  • Бърз стартов растеж.
  • Високо и силно растение.
  • Бързо освобождава влагата.
  • Бързият стартов растеж води до високо, силно растение, а в допълнение към производството на сухо зърно, този хибрид е подходящ и за производство на зелена биомаса.

ПРЕПОРЪКА

  • За производство на сухо зърно.
  • За по-добри площи и по-високо ниво на агротехника.
  • Гъстотата на отглеждане при добри условия е около 75 000 растения/ха.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 66.000 до 69.000 растения/ха, при оптимални условия от 70.000 до 74.000 растения/ха, а в условията на напояване от 75.000 до 78.000 растения/ха.

 

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com