AS 334

FAO 380

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Здравото стъбло, мощната коренова система, по-късите растения и ниското разположение на кочана осигуряват лесна и бърза жътва без много остатъци. През вегетацията липсва полягане на растениятаi.
  • Кочанът е 16-18 редов пълен до върха с добре развито зърно, При прибирането, тънката обвивка (под 14%) се освобождава лесно, което осигурява бързо отаване на влагата още по време на прибирането. Зърното има характерни червени ивици отстрани.
  • Физиологичното състояние на растението е отлично, както и толерантността към стресовите условия и царевичния стъблопробивач.

ПРЕПОРЪКА

  • За ранно производство на сухо зърно без изкуствено доизсушаване.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 64.000 до 67.000 растения/ха, при оптимални условия от 68.000 до 71.000 растения/ха, а в условията на напояване от 72.000 до 75.000 растения/ха.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com