AS 534

FAO 520

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Средновисоко растение с ниско разположение на междувъзлията, с тъмни и широки листа.
  • Ранният цъфтеж и навременната поява на метличка и свила осигуряват отлична толерантност към суша и висока температура.
  • Кочанът е много здрав, винаги пълен до върха с 18-20 реда сбити зърна. Стъблото е много твърдо и здраво.
  • Отлична толерантност към царевичен стъблопробивач.

ПРЕПОРЪКА

  • За производство на сухо зърно.
  • Оптималното съотношение между ръста на печалбата и скоростта на освобождаването на влагата от зърното, което носи много висока печалба.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 64.000 до 66.000 растения/ха, при оптимални условия от 67.000 до 70.000 растения/ха, а в условията на напояване от 72.000 до 75.000 растения/ха.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com