AS 54

FAO 450

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Средно ранен хибрид със силно развита коренова система, с бърз първоначален растеж, еластично стъбло, устойчиво на счупване и полягане.
  • Кочаните са с равномерна големина, винаги пълни до върха, дълги около 22 cm с 16-18 реда средно едри червеникавожълти зърна.
  • Вретеното на кочана е много тънко, много висок добив на зърно при реколтата.
  • Няма безплодни растения.

ПРЕПОРЪКА

  • Хибрид за интензивно производство на сухо зърно на качествени равнинни парцели с добра агротехника.
  • При добри производствени условия да се засява по-гъсто, а при по-лоши - по-рядко.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 60.000 до 64.000 растения/ха, при оптимални условия от 65.000 до 69.000 растения/ха, а в условията на напояване от 70.000 до 75.000 растения/ха.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com