AS 5M11

FAO 470

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Хибридът може да се прибира и на зърно, и на кочан.
  • Растението е средно високо с по-високи заложен кочан, но без риск от пречупване и полягане.
  • Хибридът има високо, изключително твърдо стъбло, устойчиво на счупване и полягане. Кочаните са разположени на средна височина и са с равномерна големина, с 14-16 реда големи червено-жълти зърна с голяма абсолютна маса.
  • Хибридът се отличава с изключителен брой растения с по два кочана.

ПРЕПОРЪКА

  • AS5M11 е хибрид, перфектно адаптиран към всички условия на отглеждане.
  • Понася много добре сушата.
  • Препоръчителната плътност на засяване е от 64 000 до 71 000 растения/ха (20 до 22 см в ред).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Препоръчителната гъстота на отглеждане в по-лоши условия е от 62.000 до 64.000 растения/ха, при оптимални условия от 65.000 до 68.000 растения/ха, а в условията на напояване от 70.000 до 72.000 растения/ха.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com