Stručna podrška

Rukovodilac stručne podrške

Velimir Cvijetić
vcvijetic@agrosava.com

Stručna podrška – Ratarski usevi

Danilo Beatović
063/379 896
dbeatovic@agrosava.com

Elena Benjik
064/65 96 738
ebenjik@agrosava.com

Stručna podrška – Zasadi voća i vinove laze

Jovanka Petrović
063/379 253
jpetrovic@agrosava.com

Stručna podrška – Povrtarski usevi

Milana Janićijević
060/50 03 571
mjanicijevic@agrosava.com

Pozovite svog predstavnika stručne podrške na terenu

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com