Testing program

Novi hibridi, nastali su kombinacijom klasičnih metoda oplemenjivanja, savremenih tehnika double haploida i SNP genetskih markera čime se proces oplemenjivanja znatno ubrzava, a ujedno se povećava njegova efikasnost i preciznost.
Double haploid sistem smo razvili u saradnji sa poznatim kompanijama iz Južne Amerike uz istovremeno korišćenje tri generacije u toku jedne godine. Sistem SNP markera je razvijen u saradnji sa vodećim, svetskim molekularnim laboratorijama.

AS HIBRIDI su jedina domaća selekciona kuća na ovim prostorima koja je uspela da primenom novih oplemenjivačkih tehnika, double haploida i SNP genetskih markera rezultira komercijalnim proizvodima, hibridima nove generacije koji dolaze na Vaša polja.
Pored kombinovane primene klasičnih i novih metoda oplemenjivanja hibridi nove generacije su stvoreni i odabrani kroz novi, superiorni sistem testiranja eksperimentalnih hibrida koji su razvili AS HIBRIDI.

Novi sistem, podrazumeva testiranje hibrida u mikroogledima sa višestrukim ponavljanjima u vrlo različitim uslovima spoljašnje sredine na različitim lokalitetima.
Za testiranje su odabrani lokaliteti u kojima je moguće, nove eksperimentalne hibride izložiti veoma različitim, stresnim faktorima koji su ili prisutni u Srbiji ili se mogu pojaviti u bližoj ili daljoj budućnosti.

Testiranja su izvođena od lokaliteta u Severnoj Americi, gde se može ispitati pun genetski potencijal rodnosti i otpornost na mnoge bolesti, preko lokaliteta na severu Italije, gde se može testirati otpornost na kukuruznog plamenca, kao i lokaliteta u jugoistočnoj Rumuniji i Turskoj, gde se hibridi testiraju na uticaj visokih temperatura i suše. Naravno, pored ovih inostranih lokaliteta, hibridi su testirani i na velikom broju lokaliteta u Srbiji, na svim tipovima zemljišta i u raznim uslovima agrotehnike.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com