logo-as-hibridi

hibrid / AS 554

profymax-logo
AS-554

AS 554

FAO 550

Opis hibrida

  • Srednje visoka biljka, visokog potencijala rodnosti. Izražena osobina „stay green-a“,daje usev koji nema poleganja i loma stabla. Bez problema će sačekati kasniju žetvu. Hibrid nema mogućnost produženja klipa ali zato u redjim sklopovima ima veoma izraženu dvoklipost gde i sekundarni, donji klip donosi određeni prinos zrna.
  • Zrno je duboko i vrlo dobro „spakovano“ na klipu bez praznih prostora što daje vrlo kompaktne klipove,dobro završene i teške. Hibrid nema jalovih biljaka ni u najtežim uslovima proizvodnje i vrlo je adaptabilan na različite uslove proizvodnje i tolerantan na uslove stresa usled visoke temperature i suše.

Preporuka

  • Za proizvodnju suvog zrna i direktnu žetvu u zrnu. Zbog vrlo tankog oklaska, jednog od najtanjih od svih hibrida kukuruza, hibrid vrlo dobro otpušta vlagu iz zrna za svoju grupu zrenja.

Preporučeni sklop

Lošiji uslovi

65-68

x1000
biljaka/ha

Optimalni uslovi

69-70

x1000
biljaka/ha

Navodnjavanje

71-75

x1000
biljaka/ha
Scroll to Top
 

Agrosava was founded in 1990 in Belgrade. From the very beginning, the guiding idea was to create a specialized company in the field of plant protection. That idea led to partnership and close cooperation with several multinational companies, which continues today.

Contact information