logo-as-hibridi

hibrid / AS 646

flexmax-logo
AS-646

AS 646

FAO 650

Opis hibrida

  • Hibrid nove generacije prilagođen za naše proizvodno područje.
  • Visokog potencijala rodnosti.
  • Visoka biljka sa srednje visoko postavljenim klipom, vrlo čvrsto stablo i dobro razvijen korenov sistem.
  • Listovi gornjih internodija su postavljeni pod malim uglom u odnosu na osovinu stabla, dok su listoviu visini klipa postavljeni manje-više horizontalnošto omogućuje veoma dobro iskorišćenje sunčeve svetlosti, kao i gušću setvu u odnosu na hibride kasnijih grupa zrenja.
  • Klip je krupan, a zrna teško sa više staklastog endosperma.
  • Zrno je duboko usađeno u oklasak što uz nešto sporije otpuštanje vlage iz zrna znatno smanjuje osipanje zrna pri berbi beračima ukoliko se zakasni sa berbom iz bilo kojeg razloga.

Preporuka

  • Ovo je hibrid koji je prevashodno namenjen za kombinovanu berbu: beračima u klipu ili žetvu kombajnima direktno u zrnu.
  • Pogodan je kako za setvu u uslovima intenzivne agrotehnike i kvalitetnog zemljišta, tako i za setvu u nižim gustinama u brdsko planinskim područjimai ravničarskim područjima sa umerenim nivoima agrotehnike.
  • Hibrid je prilagodljiv na različite agroekološke uslove, nema jalovih biljaka, zadržava visok nivo rodnosti i u nepovoljnim uslovima za gajenje.

Preporučeni sklop

Lošiji uslovi

57-60

x1000
biljaka/ha

Optimalni uslovi

60-65

x1000
biljaka/ha

Navodnjavanje

67

x1000
biljaka/ha
Scroll to Top
 

Agrosava was founded in 1990 in Belgrade. From the very beginning, the guiding idea was to create a specialized company in the field of plant protection. That idea led to partnership and close cooperation with several multinational companies, which continues today.

Contact information